Voorwaarden:

Coupons bij aankoop uit groothandelsassortiment, niet bij meubels, apparatuur met stekker of in combinatie met andere aanbiedingen. Voor elke € 10,- excl. BTW 1 coupon. Coupons zijn in te leveren voor specieke producten bij Bowie Medical in Turnhout, zolang de actie loopt. Gesdpaarde producten worden niet verstuurd, deze kunnen worden opgehaald in de winkel. Coupons blijven geldig tot 1 jaar na uitgave. Bowie Medical kan per direct de actie stoppen en/of de geldigheidsduur van coupons beperken, zonder opgave van reden. Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Bowie Medical België bv blijven altijd geldig. Over de voorwaarden, geldigheidsduur etc. wordt niet onderhandeld.